ASPIRE

AIESEC - DLSU

DLSU Environmental Conservation Organization

DLSU Filipino & Chinese Organization

Gakuen Anime Soshiki

La Salle Computer Society

Moomedia

Outdoor Club

Rotaract Club of DLSU

Union of Students Inspired Towards Education

United International Student Organization

Writer's Guild

ASO

Mathematics Circle

Physics Society

Societas Vitae

CAP12

Behavioral Sciences Society

Dalubhasaan ng mga Umuusbong na Mag-aaral ng Araling Filipino

European Studies Association

Kapatiran ng Kabataan para sa Kaunlaran

Nihon Kenkyuu Kai

Organization for American Studies Students

Political Science Society

Samahan ng Lasalyanong Pilosopo

Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya

Sociedad de Historia

Team Communications

ENGAGE

Association of Computer Engineering

Chemical Engineering Society

Civil Engineering Society

Electronics and Communications Engineering Society

Industrial Management Engineering Society

Mechanical Engineering Society

Society of Manufacturing Engineering

PROBE

AdCreate Society

Business Management Society

Economics Organization

Junior Entrepreneurs Marketing Association

Junior Philippine Institute of Accountants

Ley La Salle

Management of Financial Institution Association

Young Entrepreneurs Society